p1030266Gemert, vrijdag 29 juli 2011

 

Eerder vandaag hebben wij bekend gemaakt dat S2 gewond is geraakt door een hagelkorrel. Op de röntgenfoto is de hagelkorrel duidelijk te zien en ook de breuk die hierdoor veroorzaakt is. Het bericht heeft inmiddels geleid tot zeer veel reacties en heeft ook al de aandacht van de media getrokken. Kern van de reacties is de verontwaardiging dat kennelijk op slechtvalken wordt geschoten, wordt aandacht gevraagd voor vervolging van de dader, wordt gevraagd of er financiële steun kan worden verleend en wat er gebeurt als volledig herstel niet mogelijk blijkt te zijn.

De reacties zijn hartverwarmend en voor ons zeker een stimulans om verder te gaan. Ook wij zijn verontwaardigd en geschrokken van de oorzaak van de verwonding. Vragen over in welke hoek de dader moet worden gezocht laten wij onbeantwoord. Het is waarschijnlijk geen groepsactie geweest maar een actie van een individu waarvoor wij geen groep als geheel in kwaad daglicht willen zetten. Overigens is het niet aan ons maar aan de politie om dit verder te onderzoeken. Uiteraard zijn tips van waarnemingen die daarbij kunnen helpen van harte welkom. Zo ook de belangrijke vraag wanneer de valk voor het laatst gezond is gezien.

Rntgen2S2

De röntgenfoto laat zien dat het een complexe breuk is. Voor de operatie is naast de voor vogels gespecialiseerde dierenarts een specialist op het gebied van orthopedie ingroepen. Hoewel wij de kosten van de operatie, de nazorg en revalidatie nog niet kunnen overzien zullen deze aardig in de papieren lopen. Donaties daarvoor zijn van harte welkom o.v.v. Slechtvalk S2 (voor rekeningnr zie tabblad VWG Gemert op deze site).

Wij zullen er alles aan doen om S2 terug te kunnen laten keren in de vrije natuur. Als dat niet mogelijk is zullen we ons beraden over het vervolg waarbij het ons bekend is dat het asielbeleid erop is gericht om vogels/dieren die niet kunnen worden teruggezet in de vrije natuur om daar zelfstandig te kunnen overleven in principe worden geëuthaniseerd.

 

Persbericht vogelbescherming Nederland

Gemert/Zeist, vrijdag 29 juli 2011

Persbericht

Beroemde slechtvalk van Beleef de Lente neergeschoten

Zeist/ Gemert, 29 juli 2011

Het slechtvalkvrouwtje S2, beroemd door de webcams van Beleef de Lente, is afgelopen woensdag gewond aangetroffen in de gemeente Gemert. De vogel is ernstig gewond aan een vleugel. Op röntgenfoto’s bleek een hagelkorrel zichtbaar, ook is de vleugel op meerdere plekken gebroken. Al sinds 2007 volgen miljoenen mensen het wel en wee van S2 tijdens het broedseizoen voor de camera’s van Beleef de Lente, het webcamproject van Vogelbescherming Nederland.

Het gewonde vrouwtje is donderdag door Vogelwerkgroep Gemert naar een gespecialiseerde dierenarts gebracht. Deze constateerde na onderzoek meerdere breuken aan een vleugel en trof ook hagel aan. Morgen wordt S2 geopereerd, om de verwondingen verder te onderzoeken en mogelijk te herstellen. Volledig herstel van het slechtvalkvrouwtje zal lastig zijn, de mogelijkheid bestaat dat ze nooit meer zal kunnen jagen.

Het slechtvalkvrouwtje S2, vernoemd naar het ringnummer om haar poot, kwam voor het eerst in 2007 in beeld. De emoties bij de bezoekers van de webcams liepen hoog op toen S2 als indringster voor de camera het vrouwtje bij haar kuikens verjoeg. Het jongste kuiken stierf daarbij van de honger. Ze verbaasde vervolgens vriend en vijand door toch nog twee van de kuikens zelf groot te brengen. In de jaren daarna kreeg ze zelf heel wat kuikens voor de camera, die ze met succes groot bracht. Ook dit seizoen vlogen er weer 3 jongen uit.

Wie het vrouwtje neergeschoten heeft, is nog niet duidelijk. De Vogelwerkgroep Gemert heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt. Het doden van roofvogels is in ons land ten strengste verboden, toch worden er jaarlijks meer dan 100 roofvogels gedood en hun nesten vernield. Vogelbescherming Nederland blijft er bij de overheid op aan dringen meer te controleren in het veld.

 

S2 gewond door hagelschot

 

Gemert, vrijdag 29 juli 2011

 

Het slechtvalkvrouwtje met ring S2 is woensdag 27 juli 2011 levend maar gewond aangetroffen in de gemeente Gemert. Na de melding aan de Vogelwerkgroep Gemert op donderdag 28 juli is S2 door ons opgehaald. De vogel is in goede conditie maar ernstig gewond aan één vleugel. Er is onmiddelijk contact gezocht met een ter zake deskundige dierenarts. Die heeft röntgenfoto's gemaakt en hieruit bleek dat de vleugel op meerdere plaatsen gebroken is. Op de röntgenfoto was ook duidelijk een hagelkorrel zichtbaar. De Vogelwerkgroep Gemert heeft hiervan inmiddels aangifte gedaan bij de plaatselijke politie. Aankomende zaterdag zal er een operatie uitgevoerd worden om de verwondingen verder te bekijken en daar waar mogelijk te herstellen. Deskundigen geven aan dat het herstel en revalidatie van breuken in de vleugels van roofvogels moeilijk zijn te behandelen. De VWG Gemert stelt alles in het werk om tot een volledig herstel te komen. We moeten er echter ernstig rekening mee houden of S2 ooit nog zelfstandig kan jagen. Er is goed overleg met vogelbescherming Nederland en werkgroep slechtvalk Nederland hoe we verder moeten handelen als volledig herstel niet mogelijk is. Zodra er meer bekend is omtrent de behandeling en mogelijk herstel berichten wij u zo snel mogelijk via deze website en de website van VWG Gemert.