Voorlopige onderzoeksresultaten roofvogelvervolging slechtvalk S2

Gemert, maandag 12 september 2011

Het onderzoek naar de opsporing en vervolging van de dader die verantwoordelijk is voor het neerschieten van de slechtvalk S2 is in volle gang. Dat blijkt uit een korte terugkoppeling die wij onlangs van de politie hebben ontvangen.

De VWG Gemert heeft inmiddels ook een brief geschreven waarin diverse geadresseerde instanties op de hoogte worden gebracht van de roofvogelvervolging in ons werkgebied en van de slechtvalk S2 in het bijzonder.

Wij hebben inmiddels een gesprek gevoerd met de ZLTO afdeling Gemert en contact gehad met de gemeente Gemert, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap. Voornoemde instanties distanciëren zich van roofvogelvervolging.


Hieronder ziet u de brief die door ons is verzonden naar de desbetreffende instanties. 

Aan de Gemeente Gemert

Aan Staatsbosbeheer

Aan Brabants Landschap

Aan ZLTO, afdeling Gemert

Aan de WBE Helmond

Aan Jagersvereniging Diana

Gemert, augustus 2011

Geachte heer/mevrouw,

Eind juli 2011 werd de slechtvalk met ringnummer S2, bekend van Beleef de Lente, uit de lucht geschoten in Gemert. Het is het zoveelste geval van roofvogelvervolging die de afgelopen jaren door de Vogelwerkgroep Gemert is geconstateerd. Er zijn al diverse dode buizerds en haviken gevonden en vrijwel jaarlijks worden nesten ervan met hagel doorschoten.

Nu ook de waarschijnlijk bekendste slechtvalk van Nederland het slachtoffer is geworden (zie ook www.vwggemertslechtvalk.nl) is voor ons de maat vol en vragen wij uw aandacht voor de roofvogelvervolging in Gemert.

De Vogelwerkgroep Gemert inventariseert de diverse soorten roofvogels in haar werkgebied. Daarbij wordt met regelmaat vervolging van roofvogels geconstateerd. Dat wordt gemeld bij de plaatselijke politie maar het achterhalen van de dader is zeer moeilijk. Wij hebben hooguit vermoedens maar geen bewijzen. Wij kunnen en willen dan ook geen bepaalde groep beschuldigen, temeer ook omdat het vermoedelijk het werk is van enkele individuen. Anderzijds kunnen wij niet langer toezien dat roofvogels worden vervolgd en vragen wij uw medewerking voor dit probleem dat ook uw organisatie raakt. Wij constateren dat de volgende belangen geweld worden aangedaan:

Belang biodiversiteit
Roofvogels staan aan de top van de voedselpiramide en hun aanwezigheid is daarmee een teken van voldoende voedselrijkdom en een goede biodiversiteit. Daarbij komt dat roofvogels selectief jagen en daarbij als eerste de zwakke exemplaren bemachtigen waardoor de betreffende prooidierpopulatie juist gezond blijft. Kennelijk wordt dit niet door iedereen ingezien en worden roofvogels door sommigen gezien als concurrent en daarom vervolgd.

Imago Gemert
Gemert komt in slecht daglicht te staan. Slechtvalk S2 heeft zeer veel publiciteit voor Gemert met zich meegebracht met wereldwijd enkele miljoenen volgers. Helaas verspreidt ook de negatieve publiciteit zich nu wereldwijd zoals o.a. blijkt uit donaties die wij ontvangen hebben uit o.a. Amerika, Canada, Finland, België en Italië om bij te dragen in de kosten van de operatie en herstel van S2.

Belangen terreineigenaren
De roofvogelvervolging vindt overal plaats, ook op terreinen die in eigendom zijn van o.a. de gemeente, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Daarmee worden ook de belangen van de betreffende terreineigenaren geschaad.

Belangen jachthouders
Nu slechtvalk S2 gevonden is met hagel gaat de verdenking al snel richting de jagers. Hoewel wij dat nooit hebben uitgesproken of beaamd wordt dit vaak gesuggereerd en komen de jachthouders in Gemert als geheel in een slecht daglicht te staan.

Landbouwbelang
Roofvogels vervullen een nuttige functie voor de landbouw. Zo is een jagende slechtvalk op plaatsen waar duivenoverlast optreedt vele malen effectiever dan schadebestrijding met het geweer. Bij schadebestrijding zijn roofvogels daarom eerder bondgenoot dan concurrent. Het is schrijnend dat S2 juist nabij een graanveld werd gevonden waar op dat moment duiven vanwege schadebestrijding werden geschoten.

Wij denken dat één of meerdere van de hiervoor genoemde belangen ook uw organisatie raken. Daarom verzoeken wij u om het probleem van de roofvogelvervolging in Gemert de aandacht te geven die het verdiend en het onderwerp ter sprake te brengen in uw contacten met de mogelijke dadergroepen. Niet met een beschuldigende vinger (er zijn immers geen bewijzen) maar vanuit uw belang dat geschaad wordt. Door het onderwerp uit de anonimiteit te halen waarin het zich nu afspeelt hopen wij, samen met u, de vervolging van roofvogels in Gemert in de toekomst te voorkomen. Binnen ons werkgebied zullen wij roofvogelvervolging nog nauwgezetter gaan volgen, documenteren en zal er altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Daartoe zullen wij nu ook actief de publiciteit zoeken en deze gegevens in de openbaarheid brengen.

Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten en nodigen u uit om daarover met ons contact op te nemen.

Een kopie van deze brief zenden wij aan Vogelbescherming Nederland, de Werkgroep Slechtvalk Nederland, de KNJV en de FBE van Noord-Brabant.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Gemert

Herstel slechtvalk S2

Gemert, woensdag 31 augustus 2011

Gisteravond, dinsdag 30 augustus is de slechtvalk S2, nadat ze ruim 4 weken geleden is geopereerd, door dierenarts Caroline Hommers onderzocht om te kijken hoe het herstel van de botbreuk in haar rechtervleugel verloopt. De dierenarts is tevreden over het resultaat tot nu toe. Er is nog steeds kans op volledig herstel.

RntgenfotoHoewel de dierenarts over een mobiel röntgenapparaat beschikt en naar de valk toe had kunnen komen is besloten om met de valk naar de dierenkliniek te gaan. Daar is de mogelijkheid aanwezig om de valk onder narcose te brengen en in alle rust foto’s te kunnen maken.

Maar eerst werd geprobeerd om het zonder narcose te doen en dat lukte wonderwel zeer goed. S2 gedraagt zich zeer rustig, ook nu ze uit haar inmiddels vertrouwde omgeving was gehaald en in de hand moest worden genomen. Alle handelingen onderging ze zonder verzet en bij het maken van de foto’s lag ze keurig stil.

Het resultaat is zichtbaar op bijgaande foto. Volgens de dierenarts gaat het in deze fase vooral om botaangroei en dat is duidelijk zichtbaar. De ellepijp, die uitwendig gefixeerd is, lijkt in de juiste stand weer aan elkaar te groeien. De niet gefixeerde delen, zoals het losse stukje bot van de ellepijp en het spaakbeen, zitten nog niet helemaal op de oorspronkelijke plek. Maar dat kan zich nog verbeteren in de komende weken. Uiteindelijk gaat het erom dat de botdelen weer goed met elkaar vergroeid zijn. Er kunnen wel verdikkingen overblijven maar dat geeft ook extra sterkte. Cruciaal is dat de oorspronkelijke positie van de vleugel weer wordt bereikt. En nu de hoofddelen, voor zover zichtbaar, in de goede stand lijken te staan is er nog steeds kans op volledig herstel.

De toekomst zal echter leren of dat ook het geval is. Voorlopig zal de fixatie nog 4 weken blijven zitten. Dan zal er een nieuwe foto worden gemaakt en, indien de vooruitzichten dan nog steeds positief zijn, zal dan ook de fixatie worden verwijderd.

Slechtvalk S2 herstelt van operatie31aug2011

De volgende fase is dat de valk de tijd krijgt om weer te bewegen in een grotere volière. Dan zal duidelijk worden of ze de vleugel goed kan gebruiken en in de juiste stand houdt. Tenslotte zal weer conditie moeten worden opgebouwd voordat ze kan worden losgelaten.

Kortom, nog vele stappen te gaan voor het zover is. Voorlopig gaat het in elk geval goed.

Onder het tabblad foto’s, elders op deze site, een korte foto impressie van het onderzoek van vanavond.

VWG Gemert

S2 herstelt wonderwel van operatie

Dinsdag 30 augustus 2011 | 22:51 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 30 augustus 2011 | 22:53

 
GEMERT-BAKEL - Tot ieders verbazing kan het landelijk bekende slechtvalkvrouwtje S2 uit De Mortel, dat eind juli werd neergeschoten, over zo'n vier maanden bijna zeker terug in de vrije natuur. Terwijl iedereen er rekening mee hield dat dierenarts Caroline Hommers dinsdagavond bij de eerste 'grote controle' na de operatie S2 zou moeten laten inslapen, bleek dat het slechtvalkje juist opmerkelijk herstelt. Volgens vice-voorzitter Martin Vink van de Vogelwerkgroep Gemert is euthanasie wettelijk voorgeschreven als een roofvogel niet meer op eigen kracht in de natuur kan overleven. "Over vier weken kijkt de chirurg nog een keer naar S2 en kunnen de pinnen uit haar vleugel.

Dan moet ze nog een tijdje revalideren en rondfladderen. Temeer daar S2 erg dik is geworden", aldus Vink.

>> Lees meer in het ED van woensdag.

Nog even geduld

Gemert, maandag 29 augustus 2011

Er is niets verandert in de situatie van de slechtvalk S2, ze doet het nog steeds erg goed.
Eén dezer dagen worden er röntgenfoto's gemaakt en zal duidelijk worden of alles goed aan elkaar zit.
Dit is bepalend voor de eventuele verdere behandeling en herstel van S2.

Zodra dit bekend is zullen wij u hierover berichten incl. bijbehorend beeldmateriaal.

VWG Gemert

Week 33 S2

Gemert, vrijdag 19 augustus 2011

Het gaat nog steeds goed met de slechtvalk S2. Morgen is het 3 weken geleden dat ze is geopereerd aan haar gebroken vleugel. Over ruim een week zal er een röntgenfoto gemaakt worden om te bepalen of de breuken goed zijn genezen. Wat heel belangrijk is dat ze bovendien in de juiste stand staan zodat ze terug kan keren in de vrije natuur. Mocht dit niet zo zijn dan moeten wij overgaan tot euthanasie, wij gaan er echter nog steeds van uit dat alles goed zal gaan en dat de pinnen snel verwijderd kunnen worden zodat S2 aan haar conditie kan werken.
Dit zal o.a. nodig zijn om de strijd aan te kunnen gaan met haar concurrenten op en rond de toren van De Mortel maar bovenal om zelf weer prooien te kunnen slaan.

VWG Gemert

Week 32 S2

Gemert, vrijdag 12 augustus 2011

Vandaag zijn we even naar het vogelasiel gegaan en zagen dat het slechtvalk vrouwtje S2 het nog steeds heel erg goed doet.
De asielhouder vertelde dat zij steeds actiever wordt en beide vleugels goed gebruikt. Zoals reeds eerder vermeldt zijn de vleugels niet meer gefixeerd met de staartpennen. Belangrijk detail is dat zij de gewonde vleugel niet laat "hangen" en deze goed optrekt. De vleugelpunt zit net als de andere vleugelpunt gewoon ter hoogte van de staartpennen. Goed teken dus maar dit wil niet zeggen dat de botdelen goed vergroeien en volledig herstel zal plaatsvinden. We moeten nog steeds rekening houden dat het slechtvalk vrouwtje niet terug kan keren in de vrije natuur. Dat zou dan impliceren dat euthanasie alsnog moet worden toegepast. Vooralsnog ziet alles er goed uit en zetten wij alles in het werk om S2 haar vrijheid terug te geven.

Vanaf vandaag zullen wij u éénmaal per week informeren over de vooruitgang van S2. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zal er een extra bericht op deze site geplaatst worden.

Slechtvalk S2 in het asiel

VWG Gemert

S2 gebruikt beide vleugels

Gemert, dinsdag 09 augustus 2011

Het slechtvalkvrouwtje S2 gebruikt beide vleugels weer. Al zit bij de gewonde vleugel natuurlijk wel de externe fixatie in de weg. Maar de asielhouder ziet dat zij beide vleugels regelmatig weer gebruikt en dat ze hier ogenschijnlijk weinig last van heeft. Het geeft ook aan dat de fixatie dus goed werkt en dat ze waarschijnlijk geen pijn meer heeft van de botbreuken. Het bewegen van de vleugels is goed voor de spieren, alhoewel ze in haar kooi door deze bewegingen weinig tot geen conditie zal opbouwen. Dit is voor latere zorg, ze gaat in ieder geval met sprongen vooruit!

Grotere foto's zijn geplaatst in het fotoalbum, status S2, submap asiel.

VWG Gemert

S2S2 in het asiel

Week 31 S2

Gemert, zondag 07 augustus 2011

Het gaat goed met S2 en eigenlijk is er weinig te melden.
Ze zit rustig in haar verblijf (hxbxd 90x60x60) dat afgeschermd is met een wit rolgordijn. In dit verblijf is een zitstok aanwezig waarop ze rustig haar dag doorbrengt. Het rolgordijn dient ervoor dat ze niet geprikkeld wordt door invloeden van buitenaf.
Het wordt een beetje ééntonig maar ze eet nog steeds goed, is rustig en heeft schijnbaar geen last van haar vleugel en de fixatie. Het ziet er dus nog steeds hoopvol uit maar de röntgenfoto's moeten over 3 weken meer duidelijkheid geven over een volledig herstel.
Als de röntgenfoto's goed herstelde breuken laat zien zullen de pinnen op een later tijdstip verwijderd worden. Na verwijdering van de pinnen en de bijbehorende fixatie zal ze aan haar conditie moeten werken om dan vervolgens terug te kunnen keren in de vrije natuur. S2 zal in principe haar vrijheid terugkrijgen op de plek waar ze is gevonden, dit zou dan niet in de omgeving van de toren van De Mortel zijn. Hemelsbreed is het echter een stukje van niets en is de toren vanaf deze plek op grotere hoogte goed zichtbaar.
Dan staat ze voor een nieuwe uitdaging in haar leven, keert ze terug naar de toren in De Mortel?
Zo ja, dan zal ze de confrontatie moeten aangaan met haar landgenote en valt ze nog in de smaak bij haar man Pa? Spannende momenten voor alle partijen, zowel voor de slechtvalken als voor de vele bezoekers van onze website waar de refresh beelden te zien zijn en de bezoekers van de diverse forums. Maar vooral ook voor de bezoekers van het spottersveld en de directe omgeving van de toren van De Mortel. Zij zullen u dan mogelijk "live" verslag doen van de verrichtingen van S2, Pa en B/Y.
Maar zover is het nu nog niet, we zullen de komende weken rustig moeten afwachten of S2 volledig herstelt en maken u vervolgens kenbaar wanneer ze wordt vrijgelaten.

Deze week zal de asielhouder door ons bezocht worden en maken wij enkele foto's en een filmpje van de omgeving waar S2 nu verblijft. Wij publiceren deze foto's en het filmpje vervolgens op deze website. Aangezien S2 nu stabiel is en rustig herstelt van haar verwondingen zullen wij niet meer om de 2 a 3 dagen een berichtje plaatsen. Eénmaal per week zullen wij u nu berichten over S2 of indien daartoe aanleiding voor is een extra tussentijds bericht op deze site.

VWG Gemert

Filmpje 3 vlak na de reanimatie

Gemert, vrijdag 05 augustus 2011

Hier het laatste filmpje van de operatie van S2.
In dit korte filmpje kunt u zien dat Caroline Hommers net klaar is met de reanimatie en dat S2 weer zelfstandig begint te ademen.

 

Reanimatie slechtvalk S2

 

VWG Gemert