Slechtvalk S2 april 2007 – mei 2012

Gemert, zondag 3 juni 2012

In 2005 werd door de vogelwerkgroep Gemert een nestkast geplaatst op de toren van De Mortel. Onmiddellijk werd de nestkast betrokken door een koppeltje slechtvalken dat daar sinds 2004 verbleef. Dit koppeltje (Pa en Ma) bracht in 2005 en 2006 succesvol een broedsel groot.
In 2007 begonnen zij aan hun derde broedsel maar op 22 april 2007 kwam er een vreemd vrouwtje (S2) dat dit broedsel ernstig verstoorde. Dit vreemde vrouwtje (S2) voerde heftige territoriale gevechten met het broedende vrouwtje (Ma) die op dat moment 3 jongen had. Op deze dag is het broedende vrouwtje (Ma) waarschijnlijk dodelijk gewond geraakt of direct gedood door de indringster (S2). In de nacht van 22 op 23 april 2007 verbleef het mannetje (Pa) alleen in de nestkast en is het vrouwtje (Ma) niet meer waargenomen.
Het mannetje (tarsel) Pa moest vanaf dat moment de drie jongen alleen verzorgen. Als hij prooien naar de nestkast bracht om de 3 jongen te voeren kwam het vreemde vrouwtje (wijf) S2 deze direct ophalen. S2 beschouwde deze prooien als bruidsschat en verleidingsacties van Pa. Hierdoor kregen de 3 jongen te weinig voedsel wat uiteindelijk resulteerde in de dood van het jongste juveniel.
De broedzorg van het mannetje was zo groot dat hij een tactiek toepaste om de twee overgebleven jongen toch van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Hij bracht eerst een prooi(restant) naar de jongen dat meteen werd ingepikt door S2 en kwam direct hierna terug met een nieuwe prooi. Deze prooien had hij op voorraad op de toren aangelegd.
Op zondag 13 mei 2007 (moederdag) gebeurde het onwaarschijnlijke, het vreemde vrouwtje S2 nam de moedertaak over en begon de twee overgebleven jongen te voeren. De beide jongen zijn in 2007 gezond en wel uitgevlogen.
Het nieuw koppeltje slechtvalken (Pa en S2) hadden in 2008, 2009, 2010 en 2011 vervolgens succesvolle broedsels.
Echter op 27 juli 2011 sloeg het noodlot toe, het wijfje S2 werd ernstig gewond aangetroffen op een provinciale weg door een toevallige voorbijganger. Op 28 juli 2011 werd de vogelwerkgroep op de hoogte gebracht van haar vondst en hebben wij haar overgenomen en naar dierenarts Caroline Hommers gebracht voor onderzoek. Hieruit bleek dat haar rechtervleugel geraakt was door een hagelkorrel en het spaakbeen en de ellenpijp gebroken waren. Slechtvalk S2 werd in de nabijheid van een tarweveld gevonden waar op dat moment schadebestrijding plaatsvond op houtduiven, gezien haar ernstige verwondingen is zij hier beschoten met hagel en direct naar beneden gestort.
Zoals u kunt lezen op onze website www.vwggemertslechtvalk.nl is zij vervolgens succesvol behandeld en is zij op dit moment aan het revalideren.
Zij verblijft nu in een dependance van het vogelasiel uit Lierop (Someren) en het gaat erg goed met haar. De vogelwerkgroep Gemert ziet haar dagelijks en houdt haar herstel en vorderingen nauwlettend in de gaten. Zij heeft een goed, professioneel en groot onderkomen waar zij in alle rust kan azen en niet gestoord kan worden door haar omgeving. Als voedsel krijgt zij natuurlijke verse prooien en in een juiste hoeveelheid. Hierdoor wordt zij niet te zwaar en blijft zij gretig om de prooi te “bemachtigen”.
Inmiddels ruit zij goed en zijn diverse hand-, vleugel- en staartpennen al vervangen.
Deze maand (juni) zal zij zeeg (“tam”) gemaakt worden zodat zij in juli naar de valkenier kan gaan.
Deze valkenier is gespecialiseerd in slechtvalken en zal haar trainen zodat zij weer een goede conditie verkrijgt en op natuurlijke wijze zelf weer prooien kan slaan. Na deze training zal zij weer eventjes in afzondering verblijven om weer te vervreemden van de mens. Eind augustus begin september krijgt zij dan haar vrijheid terug en zal ze losgelaten worden op of in de nabijheid van haar vindplaats. De verwachting is dat zij dan direct zal terugkeren naar de toren in De Mortel. In deze periode dulden territoriale slechtvalken vreemde slechtvalken in hun territorium en is de kans aanmerkelijk kleiner dat territoriale gevechten de dood tot gevolg hebben. Het was mogelijk geweest om slechtvalk S2 in februari 2012 al vrij te laten maar dit zou onherroepelijk tot hevige gevechten met het wijf 2OR tot gevolg hebben gehad die op dat moment volop bezig was met de balts en copulaties met het mannetje Pa.
Wij plaatsen vandaag of morgen een filmpje van slechtvalk S2 op BDL en onze website.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen van het wijfje S2.

Slechtvalk S2

Gemert, zondag 25 mrt 2012

In onderstaand filmpje kunt u het gehele verblijf van slechtvalk S2 zien.
Omdat het verblijf rondom helemaal dicht is gemaakt kunnen wij haar alleen filmen bij de voederluiken en de ingang van het verblijf.
Door het mooie weer van vandaag is het beeld overbelicht en hebben wij de film niet in kleur gepubliceerd.

25 maart - Slechtvalk S2

VWG Gemert

Filmpje slechtvalk S2

Gemert, maandag 19 maart 2012

Vandaag zijn we even langs slechtvalk S2 gegaan en hebben dit filmpje opgenomen.
Helaas zijn de beelden niet zo goed maar kunt u wel zien dat ze het goed maakt.
Over een week plaatsen wij een nieuw filmpje waarin u een overzicht kunt zien van het verblijf van S2.

© VWG Gemert 

Filmpje Slechtvalk S2

Nieuw verblijf slechtvalk S2

Gemert, zondag 22 januari 2012

Het gaat goed met slechtvalk S2.
Op dit moment verblijft zij in een dependance van het vogelasiel Someren e.o. op een rustige plek in het buitengebied.
Het verblijf is van binnen gemaakt met spijlen van bamboestokken waaraan ze zich niet kan beschadigen en de buitenkant van de volière is afgeschermd door beplanting waardoor er geen verstoring kan plaatsvinden. Het voeren vindt plaats via een luikje waardoor Slechtvalk S2 geen mensen ziet en ze in volledige rust kan herstellen. Zoals u in het filmpje kunt zien is ze zonder stress en aast zij goed. Van een afwijkende houding van haar gewonde vleugel is niets meer te zien. Wij hebben daarom de indruk dat ze goed hersteld is maar of dat het geval is zal uiteindelijk blijken als ze weer echt gaat vliegen.
De verwachting is dat ze in juni naar de valkenier gaat en dat ze in augustus haar vrijheid terugkrijgt.
In Nederland mogen de meeste roofvogels gehouden worden mits zij aantoonbaar uit kweek zijn verkregen en voorzien zijn van een vaste gesloten voetring die alleen te plaatsen is in de eerste levensdagen. Met DNA profiel kan het verwantschap tegenwoordig makkelijk worden gecontroleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat in het wild voorkomende vogels gevangen worden voor de jacht of roofvogelshows.
Roofvogels kunnen gehouden worden door valkeniers die hiermee jagen, maar ook door personen die roofvogels houden voor commerciële doeleinden (roofvogelshows, braderieën etc.) en door particulieren.
VWG Gemert distantieert zich van commerciële activiteiten, roofvogelshows en particulieren die roofvogels voor de "fun" houden.
Echte valkeniers die een valkeniersakte bezitten en een eeuwenoude cultuurhistorie in stand houden vervullen echter een belangrijke taak bij de bescherming van roofvogels in het algemeen en hun revalidatie als zij gewond worden aangetroffen in de natuur. Zij bezitten daarvoor de juiste expertise.

Zoals het er nu naar uitziet zal slechtvalk S2 door alle zorg van de dierenartsen, de asielhouders en uw financiële steun haar vrijheid in alle gezondheid terug krijgen.

Nieuw verblijf slechtvalk S2

VWG Gemert

S2 tijdelijk in dependance van vogelasiel Someren

Gemert, maandag 16 januari 2012

Nadat de Vogelwerkgroep Gemert eind 2011 had besloten om S2 pas na het broedseizoen van 2012 weer los te laten in de vrije natuur, kwam de vraag op hoe en waar zij tot die tijd het beste gehuisvest kon worden. Nu S2 pas in mei/juni van 2012 voor conditietraining naar een valkenier zal worden gebracht is gezocht naar een goed onderkomen tot die tijd.

S2 zat in de grote uitwenvolière van het nieuwe Vogelasiel Someren. Maar die volière is bedoeld voor het uitwennen van gerevalideerde vogels en kon niet zolang door S2 worden bezet. Ook bezorgde S2 zichzelf problemen door af en toe in het net van de volière te vliegen waarbij ze haar staartpennen beschadigde. In goed onderling overleg tussen het Vogelasiel Someren en de Vogelwerkgroep Gemert is toen naar een alternatief onderkomen gezocht. Dat werd vrij snel gevonden en spoedig daarna is S2 overgebracht naar deze tijdelijke dependance van het vogelasiel.

Ze gedraagt zich heel rustig in haar nieuwe verblijf waarin ze zichzelf niet kan beschadigen. De geopereerde vleugel draagt ze goed tegen haar lichaam en ogenschijnlijk heeft ze totaal geen last meer van haar herstelde botbreuken. We houden nog steeds goede hoop dat S2 na het broedseizoen haar vrijheid weer tegemoet kan zien.

Komende week zullen wij op deze site nieuwe beelden van slechtvalk S2 publiceren.

VWG Gemert

S2 niet op korte termijn vrij

Gemert, donderdag 08 december 2011

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de slechtvalk S2  niet op korte termijn worden losgelaten in de vrije natuur. De planning is nu dat S2 niet vóór maar pas ná het broedseizoen zal worden vrij gelaten.
De Vogelwerkgroep Gemert heeft hiertoe besloten na overleg met enkele deskundigen.

Tot voor kort was alles erop gericht om S2 zo snel mogelijk vrij te laten vanuit de gedachte: hoe eerder hoe beter. Ook wilden we alles op alles zetten om S2 ruim vóór het broedseizoen los te laten om herhaling van 2007 te voorkomen. Nu dierenarts Caroline Hommen had aangegeven dat de laatste fase van de revalidatie - het op conditie brengen van de valk door een valkenier – bijna kon beginnen, hadden we hoop dat dat nog zou kunnen lukken.
Uit het overleg met de valkenier werd echter duidelijk dat voor het afdragen (zeeg maken en vertrouwen winnen) en voor het trainen aan de loer, met nog drie maanden rekening moet worden gehouden. Dat betekent dat als daarmee nu zou worden begonnen, S2 eind februari zou kunnen worden losgelaten. Dat is weliswaar nog net voor het broedseizoen maar ook midden in de baltstijd. In deze periode van het jaar is de hormoonspiegel bij slechtvalken op zijn hoogst en zijn de territoriumgevechten het hevigst. En dat die niet zachtzinnig zijn heeft S2 in 2007 zelf bewezen. Het is de inschatting van de valkenier dat, hoe goed S2 ook gerevalideerd zal zijn, zij niet opgewassen zal zijn tegen haar concurrente en mogelijk nog dezelfde dag al (letterlijk) het onderspit zal moeten delven.
Zijn advies is daarom om S2 pas na het broedseizoen los te laten. In juli/augustus is het territoriumgedrag veel minder intensief en dulden slechtvalken zich veel beter in elkaars omgeving. Ook dan zal er op enig moment strijdt ontstaan maar de kans dat de verliezende valk zonder fysieke schade het strijdtoneel kan verlaten is dan stukken groter.

Peter van Geneijgen van de Werkgroep Slechtvalk Nederland onderschrijft deze visie en ook Vogelbescherming Nederland is het eens met deze aanpak.

De Vogelwerkgroep Gemert heeft daarom besloten om S2 niet in februari, in het heetst van de strijd, voor de leeuwen te werpen maar haar een betere kans te gunnen door haar na het broedseizoen in vrijheid te stellen. Dat geeft ons bovendien de kans om haar daarop nóg beter fysiek voor te bereiden. S2 en al haar volgers zullen dus nog even geduld moeten hebben.

Door de vele donaties uit Nederland en die wereldwijd zijn overgemaakt op de bankrekening van de VWG Gemert hebben wij een vergoeding kunnen geven aan de dierenartsen en verzorgers van de slechtvalk S2.

Donaties

Wij willen alle donateurs uit Nederland en het buitenland bedanken voor hun bijdrage aan de opvang, verzorging en het herstel van slechtvalk S2.

Speciale dank aan:
Slechtvalken Forum Nederland i.s.m het BCAW forum voor hun wereldwijde inzamelingsactie.

Voor de opvang, verzorging en het herstel van slechtvalk S2 en de bescherming van de slechtvalken in het algemeen zijn donaties nog steeds van harte welkom.

U kunt uw donatie overmaken naar:

Vanuit het buitenland:
Bic:RABONL2U
Iban:NL61RABO0155098950

Vanuit Nederland:
Rabobank: 1550.98.950 Tnv Vogelwerkgroep Gemert, Handel, O.v.v.: Slechtvalk S2

Slechtvalk S2 Lierop

VWG Gemert

Het gaat met sprongen vooruit!

Lierop, zondag 27 november 2011

Zaterdag 26 november heeft dierenarts Caroline Hommers een bezoek gebracht aan de slechtvalk S2.
De slechtvalk verblijft op dit moment in het vogelasiel te Lierop (gem. Someren) alwaar zij verder herstelt van haar verwondingen die ze op 27 juli binnen de gemeente Gemert heeft opgelopen.

Caroline heeft enkele röntgenfoto's gemaakt en constateerde dat de botten zeer goed aan het vergroeien zijn. Er is wederom nieuw botweefsel rondom de breuken aangemaakt. Zoals dierenarts Dirk Riemersma eerder aangaf wordt botweefsel afgebroken daar waar het niet nodig is en aangemaakt op die plaatsen waar het wel noodzakelijk is. Het uitstekende botfragment is zodoende aan het "verdwijnen" waardoor waarschijnlijk de kleine ingreep niet noodzakelijk is om dit te verwijderen.
Na de röntgenfoto's is de slechtvalk door verzorger Jarno van Bussel in de grote volière geplaatst. Hier kan zij grotere vluchten maken en haar spieren verder ontwikkelen waardoor zij meer kracht krijgt in haar vleugel- en borstspieren en een betere conditie/uithoudingsvermogen.

De slechtvalk is zeer goed op gewicht, ze wordt gevoerd met voor haar natuurlijke prooidieren en die zeer voedzaam zijn.

Ze hoeft weinig energie te leveren om de prooi te bemachtigen waardoor ze nu wat overgewicht heeft. Wij hebben besloten om nu minder prooi aan te bieden, in combinatie met meer bewegingsvrijheid verwachten wij dat ze hierdoor op een beter gewicht komt. Dit is belangrijk om straks bij de valkenier optimaal te kunnen trainen voor haar terugkeer in de natuur.
Caroline was zelfs zo goed te spreken over haar herstel dat de slechtvalk eerder naar de valkenier mag.
Mocht haar herstel hier ook voorspoedig verlopen dan kan zij misschien nog voor het komende broedseizoen haar vrijheid terug krijgen.

Mocht dat bewaarheid worden dan ligt het in de verwachting dat zij dan direct naar de toren in De Mortel zal vliegen, haar vertrouwde omgeving. Hier zal zij een hernieuwde kennismaking hebben met haar mannetje maar ook met zijn nieuwe partner. Het is gebruikelijk en een natuurlijk proces dat territoriale conflicten plaatsvinden rondom broedplaatsen van slechtvalken en andere roofvogels. Overigens vinden deze conflicten bij alle vogels plaats, wie kent de gevechten van de merels in de achtertuin niet of die van de meerkoeten in de parkvijver. Territoriumgevechten zijn er om voedsel- en broedgebied veilig te stellen en om de eigen genen te kunnen verspreiden om zodoende voor een sterk nageslacht te zorgen en de soort in stand te houden. Het maakt niet uit of dit natuurlijke of kunstmatige nestplaatsen zijn, territoriale gevechten hebben altijd en overal plaatsgevonden. Door de vele webcams die geplaatst zijn bij diverse vogel- en diersoorten zijn wij hier nu "live" getuige van. Wij constateren nu van dichtbij dat de natuur "wreed" en hard kan zijn maar hierdoor zelfregulerend is en zichzelf in stand kan houden. De sterkste zal overleven en voor een gezond en krachtig nageslacht zorgen, deze natuurwetten gelden ook rondom de toren van De Mortel.
Het is niet aan ons om hierin keuzes te maken, slechtvalk S2 is door menselijk handelen van dit recht ontnomen en daarom verdient zij het om terug te keren in de vrije natuur zodat op natuurlijke wijze een selectie kan plaatsvinden.

Fotomateriaal en een filmpje zullen later geplaatst worden.

VWG Gemert

Update slechtvalk S2

Lierop, dinsdag 15 november 2011

Het gaat goed met de slechtvalk S2 in het vogelasiel te Lierop (gem. Someren).
Vandaag zijn wij op bezoek geweest bij de slechtvalk en zagen dat haar herstel erg goed gaat. Zij gebruikt beide vleugels goed al kan ze nog niet hele grote vluchten maken omdat de volière nog niet groot genoeg is. Deze tussenstap is bewust gemaakt zodat zij met kleine stapjes kan herstellen van haar botbreuken.
Gezien haar vorderingen mag ze misschien iets eerder naar de grote volière. Hierover zullen wij eerst overleggen met dierenarts Caroline Hommers.
De slechtvalk krijgt nu om de twee dagen een prooi, aan het einde van het verblijf in het asiel te Lierop zal dit om de twee à drie dagen zijn.
Wij hopen dat ze eind december naar de valkenier kan en dan echt kan gaan werken aan haar terugkeer in de natuur.

S2_asiel_lieropHet nieuwe vogelasiel is geheel gerealiseerd door vrijwilligers met steun van sponsoren. Het is gelegen op en aan de rand van een camping in een zeer bosrijke en rustige omgeving. De verblijven zijn zeer goed en afgeschermd van de omgeving zodat de vogels zo min mogelijk verstoord worden en in alle rust kunnen genezen.
Het asiel vangt vogels uit heel ZO-Brabant op die op één of andere manier ziek of gewond zijn geraakt. Zo worden er diverse uilen- en roofvogelsoorten, zwanen en reigers binnengebracht maar ook vogels van kleiner pluimage zoals duiven, merels, kraaiachtigen, watervogels etc..
Na herstel worden de vogels weer losgelaten op de plaats waar zij gevonden zijn.
Om het nieuwe asiel draaiende te kunnen houden is de inzet van de vrijwilligers ontzettend belangrijk maar ook donaties zijn van harte welkom om dit beschermingswerk te kunnen bekostigen.

In onderstaand filmpje is te zien dat de beide vleugelpunten goed en op gelijke hoogte over de staart zitten. Na het afvliegen kun je nog wel zien dat haar "elleboog" iets naar buiten staat maar na enkele seconden staat deze weer tegen het lichaam.

Slechtvalk S2 Asiel Lierop

VWG Gemert

Slechtvalk S2 in Someren

Gemert, zaterdag 05 november 2011

Dinsdagavond 1 november zou S2 naar de dierenarts gaan voor een röntgenfoto. Deze afspraak ging echter niet door en is verplaatst naar
donderdag 3 november. Die avond heeft dierenarts Caroline Hommers opnieuw twee foto's van de vleugel gemaakt.
Caroline was zeer te spreken over het herstel en vertelde dat de breuken en de gaatjes van de verwijderde pinnen heel goed aan het vergroeien waren. Er is weer nieuw botweefsel aangemaakt en alles ziet er goed uit. Het losse fragment is weer verder vergroeid waardoor de sterkte verder is toegenomen. S2 voelt zich, zoals het laat aanzien, goed en zij heeft de afgelopen weken veel geoefend. Met ogenschijnlijk gemak "vliegt" ze rechtstandig naar een 2 mtr. hoge zitstok. Ze laat daarna dan wel soms haar vleugel even hangen, maar deze heeft ze dan ook ruim 2 maanden niet kunnen gebruiken. Wij hopen dat ze daar de komende weken minder last van zal krijgen. Caroline gaf het groene licht dat S2 de volgende dag naar Someren mocht om daar in een groter verblijf aan haar herstel te werken. De VWG Gemert en Caroline Hommers hebben na overleg besloten dat ze eerst in een iets kleiner verblijf gaat en dan pas naar de grote volière. De botten en spieren moeten, net als bij menselijke fysiotherapie, geleidelijk aan verder worden belast. 

Vrijdag 4 november was het dan zo ver en ging S2 van Nistelrode naar Someren!Om 13:00 uur plaatste asielhouder en verzorger Wim van Lith S2 in het transporthokje in aanwezigheid van Luc Enting die een documentaire van S2 maakt. In Someren aangekomen werden we verrast door een grote schare belangstellenden waaronder cameraploegen, fotografen, journalisten en vertegenwoordigers van locale autoriteiten. In het filmpje van omroep Brabant kunt u zien dat S2 in een redelijk groot verblijf wordt geplaatst. Over 3 weken komt Caroline bij S2 op bezoek en zal zij wederom röntgenfoto's maken om te bepalen of zij naar het grote verblijf mag. Hier zal zij dan weer enkele weken mogen oefenen en echt stukjes kunnen vliegen. Als dan alles nog goed gaat mag zij naar de valkenier die haar helemaal klaarmaakt voor terugkeer in de vrije natuur.

Aankomende week zullen wij in het nieuwe verblijf wat foto's en een filmpje van haar maken. Voor nu alleen het filmpje van het transport van Nistelrode naar Someren.

Slechtvalk S2 naar Someren

VWG Gemert wil graag de dierenartsen en de asielhouders tegemoet komen in de kosten die zij maken en zal daartoe binnenkort de gedane donaties onder hen verdelen. Mocht u hun en ons werk willen blijven steunen dan zijn donaties nog steeds van harte welkom, u kunt ook rechtstreeks doneren aan dierenkliniek Landhorst en/of het vogelasiel in Someren.

VWG Gemert