Nieuwe camera's en een nieuwe bankrekening

Nieuwe camera's op het dak en de vierde ring.

Nw cam

 

Ook dit jaar hebben we weer een forse investering gedaan om u te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede beelden.
In 2020 vielen de camera's op het dak en de vierde ring uit. Oorzaak de soms bizarre weersomstandigheden op 127 mtr hoogte, zomerse temperaturen van boven de 30 graden en in de winter van soms wel -15 graden, storm, ijzel, regen, wind, sneeuw, hagel. Naast de weersomstandigheden geven ook de vele insecten geen positieve bijdrage aan de levensduur van de camera's en de vele meters kabels. Op het dak en de vierde ring hebben we twee nieuwe PTZ camera's geplaats die de slechtvalken ook kunnen volgen (tracking) en Full HD. Het nieuwste van het nieuwste en wij zijn zeer benieuwd of dit mooie beelden voor u gaat opleveren.
Voordat wij de camera's konden plaatsen moesten er eerst nieuwe kabels naar het dak worden getrokken en hebben we ook nieuwe beugels/palen geplaatst. Een forse investering van € 5.240,00 maar de eerste beelden zijn veelbelovend en straks kunnen we hopelijk de jonge slechtvalken automatisch volgen op het dak en de vierde ring.

 


Financiën 2020

Dankzij de giften van de donateurs € 1.913,53 en een vergoeding van Vogelbescherming Nederland € 1.500,00 mochten wij van u in 2020 in totaal € 3.431,53 ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank!
In 2020 en begin 2021 hebben we € 6.407,36 uitgegeven aan drie nieuwe cams, een microfoon, twee beugels, kabels, kleine materialen en kleine onkosten. Securicon uit Gemert heeft de apparatuur voor ons geplaatst zonder hiervoor arbeids- en voorrijkosten in rekening te brengen. Wij hopen dat we het tekort van € 2.975,83 eind 2021 weer kunnen aanvullen op onze algemene reserves.

Nieuwe bankrekening!
'Onze' oude bankrekening wordt per 1 mei 2021 opgeheven! Deze bankrekening stond op naam van Dhr. Teunissen en Dhr. van den Broek, beide bestuursleden van de vogelwerkgroep Gemert. Dit was voor u soms wat verwarrend omdat u dacht dat u doneerde aan de vogelwerkgroep Gemert en vervolgens van uw bank een foutmelding kreeg betreffende de tennaamstelling. Dit hebben we nu definitief opgelost, de vogelwerkgroep Gemert is nu officieel een stichting met een bijbehorende zakelijke rekening en op naam van de Vogelwerkgroep Gemert.
Mocht u een automatische overschrijving hebben naar de oude rekening dan verzoeken wij u deze stop te zetten / te beëindigen.
Uiteraard mag u ook naar onze nieuwe rekening een donatie overmaken en/of een automatische overschrijving.

De nieuwe bankgegevens zijn:

BIC: RABONL2U
IBAN: NL28 RABO 0364 9940 61
Vogelwerkgroep Gemert, te Handel

O.v.v. donatie slechtvalken