Operatie S2 geslaagd

Gemert, zaterdag 30 juli 2011

Vanmiddag is tijdens een ruim 3 uur durende operatie de rechter "onderarm" van S2 gestabiliseerd. Onderstaand een kort verslag van deze operatie die is uitgevoerd door dierenarts drs. Caroline Hommers van Dierenkliniek Landhorst en dr. Dirk Riemersma. Voor een indruk van de operatie wordt verwezen naar de foto's onder het gelijknamige tabblad op deze site.

Operatie_S2De operatie begon om ca 12.00 uur met het onder narcose brengen van S2 en het verenvrij maken en ontsmetten van het operatiegebied. Ondertussen werd de operatietafel gereed gemaakt en alle benodigde gereedschappen en materialen klaargelegd. Na het verwijderen van de veren werd de hevige bloeduitstorting in de vleugel zichtbaar en was ook duidelijk de inschotplaats van de hagelkorrel te zien.De eerste stap was vervolgens om die hagelkorrel te verwijderen. Een eerste poging om dat via het inschotwond te doen en daardoor niet onnodig meer wonden te veroorzaken wilde niet lukken. Om de positie van de hagelkorrel nauwkeurig te kunnen bepalen werd een nieuwe röntgenfoto gemaakt en met behulp van het digitale systeem de afstand tot uiterlijk waarneembare herkenningspunten bepaald. De korrel bleek diep te zijn ingedrongen waardoor een extra snede nodig was om deze te kunnen verwijderen. Nadat de hagelkorrel was verwijderd zijn alle wonden meteen gehecht om risico's op besmetting te beperken en de eerste fase af te ronden.

Complexe_breukDe volgende stap bestond uit het vrijmaken van de beide bothelften aan weerszijden van de breuk, rekening houdend met aanwezige bloedbanen en spierweefsels. Het aanvankelijke idee om beide bothelften inwendig met een pin weer aan elkaar te verbinden werd verlaten omdat de botjes te klein zijn, meerdere breukvlakken en een kromming hebben waardoor deze methode bijzonder complex zou worden. Daarom werd besloten tot een zogenaamde externe fixatie waarbij pinnen dwars door beide bothelften worden aangebracht die vervolgens extern worden gefixeerd. Nadat per bothelft twee pinnen waren aangebracht werden de daarbij ontstane wonden weer gehecht.

Vervolgens werden de voorbereidingen getroffen voor de externe fixatie door het aanbrengen van gaas, het prepareren van een 'gootje' en het in de goede positie brengen van de vleugel. Dat laatste was een nauwkeurig werk omdat de spieren in vleugel door de beschadiging aangetrokken waren en nu weer uitgerekt moesten worden om de bothelften in de goede positie ten opzichte van elkaar te kunnen fixeren. Vervolgens werd in het 'gootje' een snelhardende 2-componentenlijm aangebracht waardoor de pinnen werden gefixeerd. Hetzelfde werd vervolgens herhaald aan de andere zijde.

Het losse stukje bot van de ellepijp en de breuk van het spaakbeen zijn bewust niet gefixeerd. Dat zou extra complex zijn, extra wonden veroorzaken terwijl deze naar verwachting voldoende op hun plek zijn gekomen om weer aan elkaar te groeien.

De laatste handelingen bestonden uit het afknippen van de uitstekende stukjes pinnen, het bedekken van de spitse uiteinden en het fixeren van de vleugel op het lichaam om ervoor te zorgen dat deze maximaal tot rust kan komen.

Mond_snavelbeademingEn toen... ging het bijna mis. Op het moment dat ze uit de narcose moest komen stopte plots de ademhaling. Harriëtte, de zeer behulpzame assistente die ook de narcose bediende wees erop en iedereen werd stil. Een combinatie van 3 uur narcose, stress en pijn veroorzaakte mogelijk een soort van shock waardoor opeens alle werk tevergeefs leek te zijn geweest. Maar dankzij zeer adequaat reageren van Caroline met mond-op-mond (of is het mond-op-snavel) beademing werd S2 weer tot leven gebracht en begon weer zelfstandig te ademen. Na enkele spannende minuten was ze volledig uit narcose te midden van een opgelucht en geweldig team.

De operatie van S2 kan hiermee zeker geslaagd worden genoemd. Of dat ook betekent dat S2 straks weer kan vliegen weten we nog niet. Over ca 6 weken zal met behulp van een nieuwe röntgenfoto worden bezien of de botten weer goed zijn vergroeid, voldoende sterk zijn maar vooral of deze ook weer in de oorspronkelijke en goede stand staan. Dát is essentieel om ooit weer goed te kunnen vliegen en jagen.

VWG Gemert bedankt het medisch team dat met zoveel toewijding, liefde en zorg S2 heeft behandeld.

We houden u de komende weken op de hoogte.

Meer foto's van de operatie in het fotoalbum