Herstel slechtvalk S2

Gemert, woensdag 31 augustus 2011

Gisteravond, dinsdag 30 augustus is de slechtvalk S2, nadat ze ruim 4 weken geleden is geopereerd, door dierenarts Caroline Hommers onderzocht om te kijken hoe het herstel van de botbreuk in haar rechtervleugel verloopt. De dierenarts is tevreden over het resultaat tot nu toe. Er is nog steeds kans op volledig herstel.

RntgenfotoHoewel de dierenarts over een mobiel röntgenapparaat beschikt en naar de valk toe had kunnen komen is besloten om met de valk naar de dierenkliniek te gaan. Daar is de mogelijkheid aanwezig om de valk onder narcose te brengen en in alle rust foto’s te kunnen maken.

Maar eerst werd geprobeerd om het zonder narcose te doen en dat lukte wonderwel zeer goed. S2 gedraagt zich zeer rustig, ook nu ze uit haar inmiddels vertrouwde omgeving was gehaald en in de hand moest worden genomen. Alle handelingen onderging ze zonder verzet en bij het maken van de foto’s lag ze keurig stil.

Het resultaat is zichtbaar op bijgaande foto. Volgens de dierenarts gaat het in deze fase vooral om botaangroei en dat is duidelijk zichtbaar. De ellepijp, die uitwendig gefixeerd is, lijkt in de juiste stand weer aan elkaar te groeien. De niet gefixeerde delen, zoals het losse stukje bot van de ellepijp en het spaakbeen, zitten nog niet helemaal op de oorspronkelijke plek. Maar dat kan zich nog verbeteren in de komende weken. Uiteindelijk gaat het erom dat de botdelen weer goed met elkaar vergroeid zijn. Er kunnen wel verdikkingen overblijven maar dat geeft ook extra sterkte. Cruciaal is dat de oorspronkelijke positie van de vleugel weer wordt bereikt. En nu de hoofddelen, voor zover zichtbaar, in de goede stand lijken te staan is er nog steeds kans op volledig herstel.

De toekomst zal echter leren of dat ook het geval is. Voorlopig zal de fixatie nog 4 weken blijven zitten. Dan zal er een nieuwe foto worden gemaakt en, indien de vooruitzichten dan nog steeds positief zijn, zal dan ook de fixatie worden verwijderd.

Slechtvalk S2 herstelt van operatie31aug2011

De volgende fase is dat de valk de tijd krijgt om weer te bewegen in een grotere volière. Dan zal duidelijk worden of ze de vleugel goed kan gebruiken en in de juiste stand houdt. Tenslotte zal weer conditie moeten worden opgebouwd voordat ze kan worden losgelaten.

Kortom, nog vele stappen te gaan voor het zover is. Voorlopig gaat het in elk geval goed.

Onder het tabblad foto’s, elders op deze site, een korte foto impressie van het onderzoek van vanavond.

VWG Gemert