Bezoek dierenarts

Gemert, donderdag 29 september 2011

Vanavond was het de bedoeling dat S2 onderzocht en geopereerd zou worden door de dierenartsen.
I.v.m. meerdere operaties vandaag zou het vanavond te laat worden en daardoor te weinig tijd om S2 voldoende en bovenal geconcentreede aandacht te geven. Het verwijderen van de fixatie is toch nog een redelijk complexe operatie en daarom is na onderling overleg besloten om dit te verschuiven naar zaterdagmorgen 1 oktober. De artsen zijn dan uitgerust en hebben dan alle tijd om de operatie hopelijk tot een goed einde te brengen.

VWG Gemert