Verslag verwijderen fixatie slechtvalk S2

Gemert, zaterdag 01 oktober 2011

Exact 8 weken nadat slechtvalk S2 door de dierenartsen Caroline Hommers en Dirk Riemersma aan de breuk in haar rechtervleugel is geopereerd, is ze vandaag opnieuw door deze dierenartsen behandeld. De dubbele breuk in de onderarm lijkt goed te herstellen, de fixatie is verwijderd en de valk mag haar vleugel de komende tijd weer geleidelijk gaan belasten.

Caroline Hommers en Dirk Riemersma

De behandeling begon met het maken van enkele röntgenfoto’s. Daarop was volgens beide dierenartsen duidelijk zichtbaar dat de bothelften weer stevig aan elkaar waren vergroeid en werd besloten de fixatie te verwijderen.

Daarvoor werd S2 eerst onder narcose gebracht en werden de resten van de folie en het verband met een pincet verwijderd voor zover de valk dat zelf in de afgelopen weken niet al had gedaan. Daarbij bleek al snel dat de zwelling die 8 weken geleden aanwezig was rondom de breuk in de vleugel nu vrijwel volledig verdwenen was. Daardoor was er ook aan beide zijden ruimte ontstaan tussen de vleugel en de hars waarmee de pinnen gefixeerd waren. Dat was makkelijk want daardoor kon Dirk met de tang onder de hars komen, de pinnen doorknippen en de fixatie worden verwijderd.

Verwijderen fixatieVervolgens werden de restanten van de pinnen die nog door de vleugel zaten aan één zijde met jodium ontsmet. Dat om te voorkomen dat deze uiteinden een besmetting zouden kunnen veroorzaken als zij door de vleugel zouden worden getrokken. Daarna werden de pinnen er aan de andere zijde met een tang uitgetrokken. Enkele pinnen zaten goed vast, een teken dat het goed gefixeerd is geweest. Tenslotte werden de wondjes nog met zalf ingesmeerd, werden nog enkele röntgenfoto’s gemaakt en zat S2 binnen een half uur alweer in de vervoerskist voordat ze goed en wel uit de narcose kwam en besefte wat er gebeurd was.

De röntgenfoto’s laten volgens Dirk en Caroline zien dat de botdelen weer goed aan elkaar vergroeid zijn. Met name de ellepijp ligt vanuit de diverse kijkrichtingen mooi in een lijn. De kleine “driehoek” ligt nog wat hoger maar zal zich naar verloop van tijd verder modelleren naar de oorspronkelijke vorm. De beide helften van het spaakbeen zijn eveneens weer met elkaar vergroeid. Deze ligt vanuit één kijkrichting ook vrij goed in lijn maar “verspringt” iets vanuit een andere kijkrichting bezien.

rontgen 1oktWat dit nu betekent zullen we even moeten afwachten. Ten eerste zal de valk weer even moeten wennen aan het feit dat fixatie nu is verwijderd en ze haar vleugel voor het eerst weer in een normale positie kan houden. Het is heel belangrijk dat ze dat ook gaat doen. Dat ze haar vleugel weer volledig symmetrisch met de andere vleugel gaat dragen met schouder en vleugelpunten weer precies op dezelfde hoogte. Ook zal ze nog enkele weken nodig hebben om de gaatjes in het bot weer dicht te laten groeien voordat ze haar vleugel weer meer mag gaan belasten. Als het zover komt mag ze verhuizen naar een grotere volière en kan ze weer wat spierkracht en conditie opbouwen en laten zien of ze weer kan vliegen. Mocht ook dat allemaal goed gaan dan volgt training om weer volledig in conditie te komen.

Kortom, er moeten nog de nodige stappen worden gezet. En hoewel die allen een kans op negatief resultaat in zich kunnen hebben blijven we op dit moment positief gestemd. Er is weer een iets grotere kans dat S2 kan terugkeren in de vrije natuur.

VWG Gemert