S2 niet op korte termijn vrij

Gemert, donderdag 08 december 2011

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de slechtvalk S2  niet op korte termijn worden losgelaten in de vrije natuur. De planning is nu dat S2 niet vóór maar pas ná het broedseizoen zal worden vrij gelaten.
De Vogelwerkgroep Gemert heeft hiertoe besloten na overleg met enkele deskundigen.

Tot voor kort was alles erop gericht om S2 zo snel mogelijk vrij te laten vanuit de gedachte: hoe eerder hoe beter. Ook wilden we alles op alles zetten om S2 ruim vóór het broedseizoen los te laten om herhaling van 2007 te voorkomen. Nu dierenarts Caroline Hommen had aangegeven dat de laatste fase van de revalidatie - het op conditie brengen van de valk door een valkenier – bijna kon beginnen, hadden we hoop dat dat nog zou kunnen lukken.
Uit het overleg met de valkenier werd echter duidelijk dat voor het afdragen (zeeg maken en vertrouwen winnen) en voor het trainen aan de loer, met nog drie maanden rekening moet worden gehouden. Dat betekent dat als daarmee nu zou worden begonnen, S2 eind februari zou kunnen worden losgelaten. Dat is weliswaar nog net voor het broedseizoen maar ook midden in de baltstijd. In deze periode van het jaar is de hormoonspiegel bij slechtvalken op zijn hoogst en zijn de territoriumgevechten het hevigst. En dat die niet zachtzinnig zijn heeft S2 in 2007 zelf bewezen. Het is de inschatting van de valkenier dat, hoe goed S2 ook gerevalideerd zal zijn, zij niet opgewassen zal zijn tegen haar concurrente en mogelijk nog dezelfde dag al (letterlijk) het onderspit zal moeten delven.
Zijn advies is daarom om S2 pas na het broedseizoen los te laten. In juli/augustus is het territoriumgedrag veel minder intensief en dulden slechtvalken zich veel beter in elkaars omgeving. Ook dan zal er op enig moment strijdt ontstaan maar de kans dat de verliezende valk zonder fysieke schade het strijdtoneel kan verlaten is dan stukken groter.

Peter van Geneijgen van de Werkgroep Slechtvalk Nederland onderschrijft deze visie en ook Vogelbescherming Nederland is het eens met deze aanpak.

De Vogelwerkgroep Gemert heeft daarom besloten om S2 niet in februari, in het heetst van de strijd, voor de leeuwen te werpen maar haar een betere kans te gunnen door haar na het broedseizoen in vrijheid te stellen. Dat geeft ons bovendien de kans om haar daarop nóg beter fysiek voor te bereiden. S2 en al haar volgers zullen dus nog even geduld moeten hebben.

Door de vele donaties uit Nederland en die wereldwijd zijn overgemaakt op de bankrekening van de VWG Gemert hebben wij een vergoeding kunnen geven aan de dierenartsen en verzorgers van de slechtvalk S2.

Donaties

Wij willen alle donateurs uit Nederland en het buitenland bedanken voor hun bijdrage aan de opvang, verzorging en het herstel van slechtvalk S2.

Speciale dank aan:
Slechtvalken Forum Nederland i.s.m het BCAW forum voor hun wereldwijde inzamelingsactie.

Voor de opvang, verzorging en het herstel van slechtvalk S2 en de bescherming van de slechtvalken in het algemeen zijn donaties nog steeds van harte welkom.

U kunt uw donatie overmaken naar:

Vanuit het buitenland:
Bic:RABONL2U
Iban:NL61RABO0155098950

Vanuit Nederland:
Rabobank: 1550.98.950 Tnv Vogelwerkgroep Gemert, Handel, O.v.v.: Slechtvalk S2

Slechtvalk S2 Lierop

VWG Gemert