S2 tijdelijk in dependance van vogelasiel Someren

Gemert, maandag 16 januari 2012

Nadat de Vogelwerkgroep Gemert eind 2011 had besloten om S2 pas na het broedseizoen van 2012 weer los te laten in de vrije natuur, kwam de vraag op hoe en waar zij tot die tijd het beste gehuisvest kon worden. Nu S2 pas in mei/juni van 2012 voor conditietraining naar een valkenier zal worden gebracht is gezocht naar een goed onderkomen tot die tijd.

S2 zat in de grote uitwenvolière van het nieuwe Vogelasiel Someren. Maar die volière is bedoeld voor het uitwennen van gerevalideerde vogels en kon niet zolang door S2 worden bezet. Ook bezorgde S2 zichzelf problemen door af en toe in het net van de volière te vliegen waarbij ze haar staartpennen beschadigde. In goed onderling overleg tussen het Vogelasiel Someren en de Vogelwerkgroep Gemert is toen naar een alternatief onderkomen gezocht. Dat werd vrij snel gevonden en spoedig daarna is S2 overgebracht naar deze tijdelijke dependance van het vogelasiel.

Ze gedraagt zich heel rustig in haar nieuwe verblijf waarin ze zichzelf niet kan beschadigen. De geopereerde vleugel draagt ze goed tegen haar lichaam en ogenschijnlijk heeft ze totaal geen last meer van haar herstelde botbreuken. We houden nog steeds goede hoop dat S2 na het broedseizoen haar vrijheid weer tegemoet kan zien.

Komende week zullen wij op deze site nieuwe beelden van slechtvalk S2 publiceren.

VWG Gemert