Nieuw verblijf slechtvalk S2

Gemert, zondag 22 januari 2012

Het gaat goed met slechtvalk S2.
Op dit moment verblijft zij in een dependance van het vogelasiel Someren e.o. op een rustige plek in het buitengebied.
Het verblijf is van binnen gemaakt met spijlen van bamboestokken waaraan ze zich niet kan beschadigen en de buitenkant van de volière is afgeschermd door beplanting waardoor er geen verstoring kan plaatsvinden. Het voeren vindt plaats via een luikje waardoor Slechtvalk S2 geen mensen ziet en ze in volledige rust kan herstellen. Zoals u in het filmpje kunt zien is ze zonder stress en aast zij goed. Van een afwijkende houding van haar gewonde vleugel is niets meer te zien. Wij hebben daarom de indruk dat ze goed hersteld is maar of dat het geval is zal uiteindelijk blijken als ze weer echt gaat vliegen.
De verwachting is dat ze in juni naar de valkenier gaat en dat ze in augustus haar vrijheid terugkrijgt.
In Nederland mogen de meeste roofvogels gehouden worden mits zij aantoonbaar uit kweek zijn verkregen en voorzien zijn van een vaste gesloten voetring die alleen te plaatsen is in de eerste levensdagen. Met DNA profiel kan het verwantschap tegenwoordig makkelijk worden gecontroleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat in het wild voorkomende vogels gevangen worden voor de jacht of roofvogelshows.
Roofvogels kunnen gehouden worden door valkeniers die hiermee jagen, maar ook door personen die roofvogels houden voor commerciële doeleinden (roofvogelshows, braderieën etc.) en door particulieren.
VWG Gemert distantieert zich van commerciële activiteiten, roofvogelshows en particulieren die roofvogels voor de "fun" houden.
Echte valkeniers die een valkeniersakte bezitten en een eeuwenoude cultuurhistorie in stand houden vervullen echter een belangrijke taak bij de bescherming van roofvogels in het algemeen en hun revalidatie als zij gewond worden aangetroffen in de natuur. Zij bezitten daarvoor de juiste expertise.

Zoals het er nu naar uitziet zal slechtvalk S2 door alle zorg van de dierenartsen, de asielhouders en uw financiële steun haar vrijheid in alle gezondheid terug krijgen.

Nieuw verblijf slechtvalk S2

VWG Gemert