Extra informatie overlijden slechtvalk S2

 

Gemert, donderdag 18 oktober 2012

 

Geachte bezoekers, slechtvalkenliefhebbers,

Wij begrijpen uw teleurstellingen, boosheid en de vragen die daaruit voortkomen. Ook wij ervaren emoties en vragen ons nog steeds af waarom dit slechtvalk S2 is overkomen zo vlak voor haar succesvolle terugkeer in de vrije natuur. Maar dat is over het algemeen niet het beste moment om te discussiëren over beslissingen die eerder in alle rust zijn genomen en waarover de VWG eerder gecommuniceerd heeft maar die wij graag nogmaals verantwoorden.

Er zijn vele vragen ook bij ons en wij hopen die onderstaand weg te kunnen nemen.

 

Men stelt dat het valkenierstraject overgeslagen had moeten worden.
De slechtvalk heeft meer dan een jaar in gevangenschap doorgebracht. Dat is erg lang en leidt onherroepelijk tot conditieverlies bij de valk. Valkeniers weten als geen ander dat een goede conditie cruciaal is voor bepaalde soorten roofvogels om succesvol te kunnen jagen. Zij trainen hun jachtvogels dagelijks en brengen die op conditie omdat zij anders niet succesvol zijn.
De betrokken valkenier is zeer deskundig en heeft grote verdiensten op het gebied van bescherming van slechtvalken. Hij heeft eveneens ruime ervaring met revalidatie van slechtvalken, een kwaliteit waar weinigen in Nederland (nog) over beschikken.
Zijn training was louter gericht op het op niveau brengen van haar conditie. Niet zoals men zich afvraagt op jagen, dat kende ze immers al. De slechtvalk ongetraind loslaten zou ogenschijnlijk mooi zijn geweest maar de kans dat die daarna buiten het zicht van onze waarneming van honger zou sterven zou uitermate groot zijn geweest.
Wij hebben de noodzaak van deze stap, in het belang van slechtvalk S2, nadrukkelijk en uitvoerig besproken met andere deskundigen zoals Vogelbescherming Nederland, de Werkgroep Slechtvalk Nederland, de dierenarts en de valkenier en staan hier, ook nu nog, nog steeds volledig achter.

 

Datum overlijden slechtvalk S2.
Slechtvalk S2 heeft dinsdagavond 09 oktober nog gewoon geaast en er was niets bijzonders waar te nemen. De redenen hiervoor kunt u in eerdere berichtgeving nalezen. Woensdagochtend 10 oktober is zij dood aangetroffen door de valkenier waarbij hij bij nader onderzoek een besmetting met maden aantrof bij haar onderlichaam, hier zit tevens haar cloaca. De valkenier was en is hier helemaal kapot van en berichtte ons woensdagmiddag 10 oktober dat zij was overleden, hij heeft het hier nog steeds erg moeilijk mee. Direct na de vondst is slechtvalk S2 de vriezer ingegaan en op donderdagavond 11 oktober is zij bevroren aan ons overgedragen. Wij hebben haar geplaatst in een koelbox met diepvrieselementen en bij thuiskomst wederom in de vriezer geplaatst. I.o.m. met de dierenarts is er zatermorgen 13 oktober sectie verricht hiervoor hebben wij slechtvalk S2 op vrijdagavond 12 oktober uit de vriezer gehaald. Door het direct invriezen zijn de maden gedood en doet dit niets af aan de sectie en de mogelijke doodsoorzaak. Bij de sectie is een volle spiermaag aangetroffen met het aas van dinsdagavond 09 oktober. Nadere onderzoeksresultaten en mogelijke preciese doodsoorzaak wachten wij af.

 

Plaatsing persbericht Eindhovens Dagblad zondag 14 oktober 2012
Wij hebben bewust gewacht op het plaatsen van een persbericht op onze website omdat wij eerst de voorlopige bevindingen van de sectie op S2 wilden hebben zodat wij u juist konden informeren. In samenspraak met het vogelasiel is er zondag contact gezocht met het ED voor een afspraak om het overlijden kenbaar te maken nadat wij het gepubliceerd zouden hebben op onze website. Hier is iets misgegaan en is het ED direct tot publicatie overgegaan en hebben hierbij een onjuiste data gepubliceerd van haar overlijden. Na constatering van deze publicatie hebben wij direct ons volledige persbericht geplaatst op onze website waarna het ED hun persbericht hebben gewijzigd met vermelding van nadere gegevens. Wij nemen niemand iets kwalijk dat dit zo is gegaan maar hadden dat graag anders gezien, begrijpelijke emoties hebben hierin een rol gespeeld.

 

Het breken van een vleugel- of staartpen.
Het is niet meer dan normaal dat een vogel een vleugel- of staartpen breekt. Vaak ziet men bij roofvogels in de vlucht dat er een pen ontbreekt. Op zich is dit geen probleem alleen wij en de valkenier wilde met slechtvalk S2 geen enkel risico lopen en haar in een zo goed mogelijke optimale conditie en verenkleed haar vrijheid teruggeven. Het breken van deze vleugelpen heeft niets te maken met de deskundigheid van de valkenier of het overlijden van slechtvalk S2!

 

Opstandigheid slechtvalk S2
Dit heeft niets te maken met haar dood of beschadiging van haar buitenste vleugelpen, dit is normaal gedrag en zie hiervoor eerdere berichtgeving op onze website.

 

Tijdstip van besmetting en het overlijden van S2.
De besmetting door waarschijnlijk een groene vleesvlieg heeft 24 tot 48 uur voor haar overlijden plaatsgevonden. Deze besmetting was niet te constateren door de valkenier en is in de regel pas zichtbaar als het te laat is, vaak na overlijden. Zie hiervoor de diverse publicaties op het internet.

 

Wat gebeurt er met haar lichaam.
Slechtvalk S2 wordt momenteel bewaard in een diepvries. Wij zijn nog in overleg over een respectvolle wijze waarop we haar voor de eeuwigheid willen bestemmen.

 

Wij begrijpen heel goed dat u allen zeer ontdaan bent en treuren over het overlijden van slechtvalk S2 en nog veel vragen hebben net zoals wij maar verzoeken u vriendelijk vertrouwen uit te spreken over de doktoren, de valkeniers en de vele vrijwilligers die zich zo ingezet hebben voor het herstel van slechtvalk S2. Ondanks hun geweldige inspanningen heeft het noodlot onverwacht toegeslagen en heeft het niet zo mogen zijn dat zij haar vrijheid terug heeft gekregen. Diep respect en dank van onze zijde voor hen die slechtvalk S2 hebben verzorgt, de donateurs en zij die ons middels de vele steun- en dankbetuigingen hebben gesteund bij het overlijden van slechtvalk S2.

 

Wij houden u op de hoogte.

 

Vogelwerkgroep Gemert,

Arno Teunissen en Martin Vink