Stilte

Gemert, maandag 26 november 2012

Na het overlijden van slechtvalk S2 is het al enige tijd erg stil op deze site.
Ook onze teleurstelling was en is erg groot, ze was zo dicht bij haar vrijlating en toen overleed zij plotseling. Vol ongeloof vernamen wij dat slechtvalk S2 dit in haar laatste fase tot terugkeer in de vrije natuur was overkomen. Na een succesvol verblijf en herstel van bijna een jaar bij één van onze (deskundige) leden van de VWG Gemert, onder verantwoordelijkheid van het vogelasiel Lierop/Someren, moesten ook wij accepteren dat ondanks al onze inspanningen het ons niet is gelukt om haar de vrijheid terug te geven. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane stilte op deze site, maar begrijpen ook dat u nog veel vragen heeft.

Inmiddels is het sectierapport binnen en is slechtvalk S2 voor het mogelijk opzetten naar een preparateur gebracht.
Gezien de ernstige aantasting van haar lichaam, veroorzaakt door de maden, is het niet mogelijk om haar in het geheel op te zetten. Wij zijn nu de mogelijkheid aan het bekijken of we haar toch op een gepaste wijze kunnen laten prepareren, dit met diep respect voor de vogel en dat dit vooral esthetisch verantwoord is.
De slechtvalk zal dan mogelijk aan een museum/instantie overgedragen worden waardoor de roofvogelvervolging, beschermingswerk van vogels, historie slechtvalk S2 ondersteunt met al het beeldmateriaal door een breed publiek gezien kan worden.
Mocht dit niet mogelijk zijn of afbreuk doen aan de herinnering van slechtvalk S2 dan zullen wij haar ten ruste leggen op de toren van de Mortel. Wij gaan in ieder geval hier heel weloverwogen, zorgvuldig en met veel respect mee om en zullen slechtvalk S2 die aandacht en bestemming geven die zij verdient.

Het neerschieten en het overlijden van slechtvalk S2 en de roofvogelvervolging in het algemeen sterkt ons om door te gaan met ons beschemingswerk. Wij bedanken u voor uw ondersteuning en medeleven in deze en hopen dat 2013 een succevol jaar zal zijn voor de slechtvalken op de toren van De Mortel.

Sectie S2
Zeer beknopte weergave:
Uit het uitvoerige sectierapport blijkt dat er geen bijzonderheden waren bij de macroscopie en microscopie (cytologie en histologie).
De conclusie is dat de vogel verder niets mankeerde. Er is een extra kleuring en onderzoek uitgevoerd, maar ook hier kwam niets bijzonders uit.
De vogel is door maden en de afvalstoffen hiervan om het leven gekomen.
Helaas kunnen maden ook gezonde individuen invaderen, dat is hier gebeurd.
Bron: sectieverslag patholoog en dierenarts.

Beelden webcams
I.v.m. de mogelijke terugkeer van slechtvalk S2 verzorgden wij live beelden via Ustream, de realisatie van deze beelden vergden dagelijks veel tijd van de webmaster, om hopelijk begrijpelijke redenen zijn we hiermee gestopt. Misschien startten we hiermee weer eind januari begin februari 2013. Enkele weken geleden hebben wij de computer voor groot onderhoud meegenomen uit de toren zodat u in de lente van 2013 weer hopelijk ongestoord kunt genieten van de beelden. Dit jaar nog zullen wij de computer weer installeren in de toren zodat u weer de refreshbeelden kunt zien en Pa slechtvalk en zijn nieuwe partner kunt volgen.

Vriendelijke groet,

nms VWG Gemert
Martin Vink