Nieuw meubilair spottersveld

Enkele weken geleden hebben wij een verzoek ingediend bij Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland voor ondersteuning bij vervanging van diverse zaken in, op en rond de toren van De Mortel. Zo gaat SBB binnenkort het oude meubilair vervangen door een nieuwe picknickbank(en) en bijbehorende tafel. Er is ook een verzoek voor een gezamenlijk infopaneel met daarop informatie van SBB, VBN, VWG Gemert en natuurlijk de slechtvalken. Uit het adoptiefonds krijgen wij van VBN financiële ondersteuning voor vervanging / verbetering van de apparatuur. Geweldig mooi nieuws voor de spotters ter plaatse maar ook voor de vele wandelaars en fietsers die dit mooie gebied bezoeken en regelmatig voor een overvol spottersveldje zorgen. Met de noodzakelijke aanpassingen aan de apparatuur hopen wij ook volgend jaar weer goede en betere beelden te kunnen aanbieden.