Financieel overzicht 2021 en voorbereidingen BDL 2022

Het broedseizoen 2021 ligt inmiddels al weer 4 maanden achter ons en het nieuwe broedseizoen zal over 2-3 maanden weer beginnen. VM en VV zijn nog steeds een koppeltje maar indringers voeren reeds verkenningen uit, op dit moment allemaal te volgen op de refresh en live via ons You-Tube kanaal Live beelden
Achter de schermen zijn wij weer volop bezig om ook in 2022 u weer te kunnen en mogen voorzien van goede beelden.
Het voornemen is om alle cams en microfoons te ontkoppelen en opnieuw aan te sluiten. Twee camera's (oa de nieuwe ringcam) zijn uitgevallen en niet meer toegankelijk, wij gaan proberen deze camera's te repareren. Ook proberen we nogmaals een microfoon aan te brengen op het dak. Deze werkzaamheden zullen begin november 2021 starten hierdoor zullen er tijdelijk geen refresh-beelden en live-beelden via you-tube te zien zijn.

Overzicht Donaties 01 januari tot 20 oktober 2021

Mej Teitsma € 40,00
Dhr/Mw Kortselius € 60,00
Mw Boltjes € 40,00
Dhr/Mw v Drunen € 15,00
Dhr/Mw v Hout € 25,00
Dhr/Mw vd Toorn € 25,00
Dhr/Mw Luiten € 500,00
Dhr/Mw v Veen € 50,00
Mw Legdeur-v Schijndel € 20,00
Dhr/Mw Swartz € 100,00
Mw Hofstee-Caro € 10,00
Dhr/Mw Kruize € 25,00
Mw Sleijster-Voghtschmidt € 15,00
Dhr/Mw vd Meijs € 25,00
Mw de Ruijter-Hannema € 50,00
Mw van 't Veer-vd Maat € 15,00
Mw vd Donk-Pennings € 25,00
Dhr/Mw Lazarom 29-07-21 € 80,00
Totaal 20-10-21 € 1120,00

 

Sinds 29 juli 2021 hebben we helaas geen nieuwe donaties meer ontvangen mogelijk heeft dit te maken met ons nieuw rekeningnummer.
Uw donaties zijn echter nog steeds hard nodig om de huidige apparatuur te kunnen blijven onderhouden, te verbeteren en indien nodig te vervangen zodat u kunt blijven genieten van de beelden van de slechtvalken uit De Mortel. Tevens helpt u met uw donatie mee aan de bescherming van vogels in Nederland en in het bijzonder aan de slechtvalken in De Mortel.

VWG Gemert

BIC RABONL2U
IBAN NL28 RABO 0364 9940 61

Vogelwerkgroep Gemert
Landmeerseweg 8, Handel
ovv Donatie Slechtvalk / BDL 2022

Uitgaven en inkomsten 2020-2021

Kosten 2020-2021 -/- € 6407,36
Donatie 2020 +/+ € 1913,53
Subsidie VBN 2020 +/+ € 1500,00
Donatie 2021 +/+ € 1120,00
Subtotaal -/- € 1855,83
Onderhoud website -/- € 286,30
Subtotaal negatief saldo 2021 -/- € 2142,13
Begroting 2022 -/- € 1500,00
Totaal 2022 -/- € 3642,13