DeMortel kop2

Dankwoord aan de donateurs en sponsors 2019

De vogelwerkgroep Gemert wil graag al haar donateurs en sponsoren bedanken die ons financieel ondersteund of gefaciliteerd hebben zodat iedereen in 2019 van de prachtige beelden heeft kunnen mogen genieten.

Hopelijk wilt u ook in 2020 een kleine donatie doen zodat wij de live- en refreshbeelden kunnen blijven verzorgen.

 

Wij mochten in 2019 totaal € 640,00 aan donaties ontvangen.

Onze vaste maandelijkse donateurs doneerden € 355,00;

Teitsma en Kortselius samen € 320,00 en vd Broek € 35,00.

Daarnaast kregen wij eenmalige donaties ter hoogte van € 285,00;

de Beer en Beuver beide € 75,00, de Ruijter € 50,00,

Lehmkuhl, Kruizen, Schasfort en Lazaroms allen € 20,00 en Flederius € 5,00

Mede namens alle kijkers nogmaals onze hartelijke dank voor uw donatie in 2019!

 

Naast deze inkomsten en sponsoring waren er ook weer de noodzakelijke uitgaven om de beelden te kunnen publiceren in totaal € 1055,26;

Beheer en onderhoud website € 607,44

Licenties software en div. materialen € 341,32

Organisatie en onkosten algemeen € 106,50

 

Begroting 2020 is geschat op € 2115,26;

Beheer en onderhoud website € 600,00

Licenties software € 150,00

Materialen (herstel bliksemschade 2019) € 800,00

Organisatie en onkosten algemeen € 150,00

Negatief saldo 2019 € 415,26

 

Sponsering website, materialen, manuren techniek etc......
MijnDomein sponsorde ook in 2019 weer geheel gratis de hosting van onze website.

Securicon BV te Gemert leverde diverse materialen tegen kostprijs en bracht geen manuren voor installatie en onderhoud in rekening.

Trined / Mezenberg Techniek voor het beschikbaar stellen van een internetverbinding.

Alticom voor het beschikbaar stellen van een ruimte in de toren en natuurlijk voor een plaatsje voor de nestkast op de vierde ring.

 

Bankrekeningnummer: Rabobank, 1550.98.950 tnv Vogelwerkgroep Gemert, Handel

BIC: RABONL2U
IBAN: NL61RABO0155098950
Vogelwerkgroep Gemert, Handel

 

NB

Het is mogelijk dat u een melding krijgt van uw bank dat de adressering / tennaamstelling niet juist is, dit is correct.

Om bankkosten te besparen is het een particuliere rekening en geen zakelijke rekening vandaar deze melding.