DeMortel kop2

Hartelijk dank aan alle subsidieverstrekkers, sponsors en donateurs

Het realiseren en het verzorgen van de beelden en het opknappen van het spottersveld is voor de vele vrijwilligers van de vogelwerkgroep Gemert een moeilijke, kostbare en zeer tijdrovende aangelegenheid geweest. Het werken op grote hoogte onder soms slechte en koude weersomstandigheden en om de slechtvalken zo min mogelijk te verstoren hoofdzakelijk in de nachtelijke uren, maakte het er allemaal niet gemakkelijker op. De voorbereidingen, overleg, verwijderen apparatuur in en op de toren, aanpassingen aan nestkast, aanmaak technische ruimte, straling, wachten op speciale armaturen, voldoen aan veiligheidseisen, niet werken van en vervanging / verplaatsen van apparatuur etc.... en de totale begroting van het gehele project dit jaar van € 13.000,00 zorgde de afgelopen maanden voor vele problemen en vertragingen. Zonder de subsidie van Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, de sponsering van Alticom, Securicon, Pagerservices, Preferro Metaaltechniek en de belangeloze inzet van vele vrijwilligers maar mede ook door uw donaties was de realisatie van de beelden dit jaar niet mogelijk geweest.

Vogelbescherming verleende een subsidie van € 3.500,00, Staatsbosbeheer heeft het meubilair op het spottersveld vervangen en een extra bank geplaatst op het spottersveld en bij de poel. Alticom verleende een financiele bijdrage van € 500,00 voor de vervaardiging van de speciale armaturen, de kabelbevestiging en de speciale dakdoorvoer. Securicon rekende geen arbeidsloon voor plaatsing en voormontage van de apparatuur en zorgt jaarrond voor de storingsdiensten. Pagerservices zorgde voor de 7 microfoons en een speciaal mengpaneel voor het geluid. Preferro Metaaltechniek heeft tegen een sterk gereduceerd tarief de armaturen vervaardigd.

De vele honderden bezoekers aan onze website en leden van de diverse fora die jaarrond van de slechtvalken en bijbehorende beelden uit De Mortel kunnen genieten hebben mede door het initiatief op de website van www.slechtvalkenliefde.com het afgelopen jaar een bedrag van € 90,00 gedoneerd.

Alle subsidieverstrekkers, sponsors en donateurs willen wij hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en vooral geduld om de beelden van de slechtvalken uit De Mortel voor u allen weer mogelijk te maken maar ook dat u ons beschermingswerk en de realisatie van de beelden zo waardeert. Wij hopen in 2014 op een succesvol broedseizoen en dat we gezamenlijk weer kunnen genieten van hele mooie beelden.

 

VWG Gemert