Ringen juvenielen

 

De kuikens waren allen goed gezond en op gewicht. Het oudste vrouwtje woog tussen de 800 en 900 gram en het mannetje en jongste vrouwtje tussen de 600 en 700 gram. Kropinhoud, gewicht, vleugellengte, tarsus en pootlengte zijn gemeten. De kuikens zaten vol met luizen, waarschijnlijk met prooidieren naar binnen gesleept.

De leeftijd van de kuikens kon nauwkeurig worden bepaald op basis van een tabel met biometrische gegevens. Dit klopte goed met de leeftijd van de kuikens op basis van de uitkomstdata:

1e kuiken 22 april, dit bleek een vrouwtje te zijn

2e kuiken 23 april, dit is een mannetje

3e kuiken 26 april, en dit was weer een vrouwtje

Dus ze zijn respectievelijk 24, 23 en 20 dagen oud vandaag. Dat leeftijdsverschil was ook goed te zien aan de lengte van de veren. De kuikens zijn in omgekeerde volgorde (dan hiervoor genoemd) geringd.

Het vierde ei was de afgelopen 24 uur als bewijsmateriaal vernietigd door Pa of S2. Zou dit ei nog intact aanwezig zijn geweest dan was het voor nader onderzoek meegenomen.
Tevens zijn de prooiresten voor onderzoek verwijderd, indien mogelijk zal later in het seizoen gegevens bekend gemaakt worden.