Onderzoek eieren

Gemert, vrijdag 11 mei 2012

Het mannetje heeft nog een sterke binding met de eieren, hoe lang dit nog gaat duren is onbekend. Het kunnen dagen zijn maar net zo goed nog enkele weken tot .....? Als er geen binding meer is met het legsel en de eieren nog intact zijn zullen wij deze verwijderen. De eieren worden dan eerst onderzocht op het embryonaal ontwikkelingsstadium en op eventuele afwijkingen. Hierna gaat de ei-inhoud naar de Vrije Universiteit van Amsterdam voor onderzoek naar aanwezigheid van persistente stoffen zoals DDE PCB's, brandwerende stoffen e.d.

Als de onderzoekresultaten bekend zijn zullen wij vragen of deze hier geplaatst mogen worden.

VWG Gemert
i.s.m. Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN)