Slechtvalken BDL 2012

Gemert, dinsdag 26 juni 2012

Net als voorgaande jaren hebben wij weer mee mogen kijken in de leefwijze en het gedrag van de slechtvalken. Dankzij de webcams konden wij weer allemaal getuige zijn wat er zich allemaal afspeelt in de fascinerende wereld van deze vogels. Helaas voor ons is dit broedsel mislukt maar hierdoor lieten de slechtvalken ook zien dat de natuur zichzelf reguleert. De sterkste zullen overleven en jongen grootbrengen zodat een gezonde en sterke populatie zichzelf in stand kan houden. Gelukkig hebben wij hier geen invloed op en om deze redenen grijpen wij dan ook niet in in natuurlijke processen. Door menselijk handelen beïnvloeden wij de natuur al genoeg, wij willen wonen, werken, consumeren, reizen, recreëren etc. en hiervoor gebruiken wij en passen wij het landschap (de natuur) constant aan. Het is aan ons om ondanks deze processen rekening te blijven houden met de natuur.

Als vogelwerkgroep doen wij dit door het creëren van (kunstmatige) nestgelegenheid maar vooral door het realiseren van kleine landschapselementen, ruige akkerranden, overhoekjes, poelen, natuurlijk bosbeheer, aanpassen maaibeleid, creëren van plas-, drasgebieden, voorlichting etc. Maar ook door communicatie en voorlichting aan alle gebruikers van onze leefomgeving. Sinds 1989 is de vogelwerkgroep Gemert actief om het belang van de natuur en specifiek dat van de vogels uit te dragen aan de Gemertse bevolking. I.s.m. Stichting Bakels Gemerts Landschap zijn er al veel succesvolle resultaten bereikt. Zo zijn er ruim 150 poelen aangelegd, een oeverzwaluwwand, ruim 500 gierzwaluwennestgelenheden i.s.m. de gemeente, woningbouwvereniging en bouwbedrijven, huiszwaluwennesten en een huiszwaluwentil, 80 kerkuilenkasten, 50 steenuilenkasten, 20 bosuilenkasten, diverse “mussenhotels”, een slechtvalkenkast, diverse nestkastenprojecten, erfbeplanting maar bovenal een natuurlijk beheer van het buitengebied. Alleen nestgelegenheid (natuurlijke en/of kunstmatige) is nl. niet voldoende er is ook voedsel nodig! Dat dit alles niet voor niets is geweest blijkt wel uit de broedresultaten van de diverse vogelsoorten. Zo zijn er dit jaar weer 8 succesvolle broedsels van de kerkuilen, 84 jonge steenuilen en vele huis-, gier- en oeverzwaluwen uitgevlogen.

Maar nu even terug naar de slechtvalken en waarom wij niet ingrijpen in natuurlijke processen.
Het is normaal dat territoriale conflicten plaatsvinden rondom broedplaatsen van slechtvalken en andere (roof)vogels. Deze processen vinden bij alle vogels plaats, wie kent de gevechten van de merels in de achtertuin niet of die van de meerkoeten in de parkvijver. Territoriumgevechten zijn er om voedsel- en broedgebieden veilig te stellen, om eigen genen te kunnen verspreiden en zichzelf (de soort) zodoende in stand te kunnen houden. Het maakt niet uit of dit natuurlijke of kunstmatige nestplaatsen zijn, territoriale gevechten vinden altijd en overal plaats. Kunstmatige en/of natuurlijke nestgelegenheden worden constant door de mens gecreëerd middels het bouwen van kunstwerken (hoge gebouwen, woonwijken, hoogspanningsmasten etc.) en de hiermee gepaarde veranderingen in het landschap, het gebruik van dit landschap of door realisatie van “nieuwe natuur”. O.a. door deze ingrepen verdwijnen vogelsoorten of nemen in aantal af of toe maar komen er ook nieuwe soorten bij. Dit is een al eeuwenoud proces op deze aarde, zowel op natuurlijke wijze (ijstijden / klimaatveranderingen) als door menselijk gebruik. De slechtvalk heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en is hierin zo succesvol dat er nu een “overschot” is ontstaan. Het zelfregulerend vermogen treedt nu gelukkig in werking, territoriumgevechten vinden plaats en broedsels mislukken. Door de vele webcams die geplaatst zijn bij diverse vogel- en diersoorten zijn wij nu "live" getuige van deze natuurlijke processen. Wij constateren nu van dichtbij dat de natuur "wreed" en “hard” kan zijn maar hierdoor zullen de sterkste overleven en voor een gezond en krachtig nageslacht kunnen zorgen, deze natuurwetten gelden gelukkig ook rondom de toren van De Mortel (gemeente Gemert). Het is niet aan ons om hierin keuzes te maken of om in te grijpen.

Waarom hebben wij dan wel slechtvalk S2 geholpen en laten opereren om hopelijk terug te kunnen keren in de vrije natuur?
Slechtvalk S2 is door menselijk handelen ernstig gewond geraakt en van het recht ontnomen om op natuurlijke wijze haar territorium te kunnen verdedigen met mogelijk de dood tot gevolg. Daarom verdient zij het om door menselijk handelen terug te kunnen keren in de vrije natuur. Mocht dat bewaarheid worden dan ligt het in de verwachting dat zij dan direct naar de toren in De Mortel zal vliegen, haar vertrouwde omgeving. Hier zal zij een hernieuwde kennismaking hebben met het mannetje maar ook met andere slechtvalken zodat op natuurlijke wijze een selectie kan plaatsvinden.

Wij hebben ondanks alles genoten van de beelden op beleef de lente 2012 en weer meer inzicht gekregen in de leefwijze en het gedrag van de slechtvalken. Nog enkele dagen en dan zal BDL 2012 weer ten einde zijn, u kunt echter de slechtvalken blijven volgen op www.vwggemertslechtvalk.nl. Refresh-beelden zijn hier het hele jaar te zien en op onze website kunt u veel informatie vinden over het genezingsproces van slechtvalk S2. Als de komende tijd alles goed verloopt dan zal zij eind augustus, begin september vrijgelaten worden binnen de gemeente Gemert. De exacte datum zullen wij tijdig publiceren op onze website. Daarnaast bekijken wij de mogelijkheid of we via Ustream livebeelden kunnen gaan verzorgen, ook hierover kunt u informatie vinden op onze website www.vwggemertslechtvalk.nl. Wij hopen dat ook u heeft genoten van beleef de lente 2012 en willen u bedanken voor uw steun en positief opbouwende kritiek. Speciale dank naar de vele vrijwilligers die vanaf 1 maart het onderzoek hebben gedaan, echte Kanjers! Voor de vele donaties, nu al 166, van de bezoekers van beleef de lente. Maar bovenal ook voor de clipmaakster en de moderators van beleef de lente en beleef de lente junior 2012.

Wij gaan ook na 1 juli 2012 door met ons beschermingswerk en biotoopverbetering voor alle vogelsoorten en hopen u volgend jaar weer terug te zien op beleef de lente 2013!

Nms VWG Gemert,

Martin